Thiết bị đo và phân tích khí thải TESTO 350

Liên hệ

- CO: 0 đến 10.000ppm

Sai số ±5 % giá trị đo

Độ phân giải 1ppm

Thời gian đáp ứng <40 giây

- NO: 0 đến 4.000ppm

Sai số ±5 % giá trị đo

Độ phân giải 1ppm

Thời gian đáp ứng <30 giây

- NO2: 0 đến 500ppm

Sai số ±5 % giá trị đo

Độ phân giải 0,1ppm

Thời gian đáp ứng <40 giây

- SO2: 0 đến 5.000ppm

Sai số ±5 % giá trị đo

Độ phân giải 1ppm

Thời gian đáp ứng <30 giây

- H2S: 0 đến 300ppm (tùy chọn)

- CxHy: 0 đến 4% (tùy chọn)

- CO2 IR: 0 đến 50% (tùy chọn)

 600 đến 1.150 hPa

- Đo nhiệt độ:

Không khí (NTC): -20 đến 50°C

Khí thải (T/C loại K): -200 đến 1.370°C

Khí thải (T/C loại S): 0 đến 1.760°C (tùy chọn)

* Chênh áp 1: -40 đến 40 hPa

* Chênh áp 2: -200 đến 200 hPa

Mở rộng dải đo 40 lần với các khí: CO,NO, SO2, HC (tùy chọn)

Mở rộng dải đo 5 lần với tất cả các khí (CO,NO, NO2, SO2, H2S)

Thiết bị tự động zeroing áp suất, đảm bảo đo chính xác vận

tốc lưu lượng khí thải (tùy chọn)

Ống dẫn khí có đường kính 2mm, chiều dài có thể lên 16,2 m (tùy chọn)

Ngõ trigger cho phép điều khiển đo từ bên ngoài (tùy chọn)

Các chức năng khác: lưu trữ dữ liệu, giao tiếp máy tính và in dữ liệu

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh, Pháp, ….

Điều kiện hoạt động:

- Nồng độ bụi tối đa: 20 g/m³

- Áp suất khí từ -300 mbar đến 50 mbar

Đơn vị hiển thị:

- Nồng độ khí thải: %, ppm, mg/m³, g/GJ, mg/KWh

- Lưu lượng khí thải: l/min, m³/h

- Áp suất: mPa, hPa, psi, inHg, inH2O

Tính toán các thông số:

- CO2: 0 đến CO2 max

- Hiệu suất: 0 đến 99,9%

- Nhiệt độ điểm sương: 0 đến 99,9°C td

- Chỉ số khí (Poison index, Air ratio)

- Vận tốc khí thải: 0 đến 40 m/s

- Lưu lượng khí thải

Cung cấp trọn bộ bao gồm :

* Bộ điều khiển 

Bộ điều khiển, màn hình màu, bộ nhớ 250.000 giá trị đo, kết

nối dữ liệu bằng dây USB, BlueTooth

* Bộ phân tích khí: 

Đã lắp đặt cảm biến: O2, CO, NO, NO2, SO2

(CO2, NOx được tính toán)

Module đo áp suất ±4/200hPa,

Bộ chuẩn bị khí, làm khô khí trước khi đo

Bộ làm sạnh khí và hệ số pha loãng 5 lần

Module Bluetooth

* Đầu lấy mẫu khí dài 700mm, Tmax 1.000°C

Ống dẫn khí dài 2,2m

* Bộ lọc bụi dự phòng cho bộ phân tích 

* Bộ lọc bụi dự phòng cho đầu lấy mẫu khí 

* Máy in nhiệt 

* Giấy in nhiệt dự phòng (6 cuộn) 

* Phần mềm kèm theo 

* Ống pitot dài 500m đo vận tốc lưu lượng khí thải 

* Vali đựng máy 

Chi tiết

Sản phẩm liên quan

"

Hỗ Trợ Kinh Doanh

img-title
Kinh doanh

Hỗ trợ kinh doanh

0393968345

Kinh doanh dự án

Hỗ trợ dự án

0976082395

Kỹ Thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

0934616395